Εταιρείες
Τύπος Χαρτιού

Γυναικολογία - Μαιευτική

(80,65 + ΦΠΑ) 100,01 με ΦΠΑ
(302,42 + ΦΠΑ) 375,00 με ΦΠΑ
(1.784,68 + ΦΠΑ) 2.213,00 με ΦΠΑ
(1.555,65 + ΦΠΑ) 1.929,01 με ΦΠΑ
(2.804,84 + ΦΠΑ) 3.478,00 με ΦΠΑ
(0,97 + ΦΠΑ) 1,20 με ΦΠΑ
(177,42 + ΦΠΑ) 220,00 με ΦΠΑ
(983,87 + ΦΠΑ) 1.220,00 με ΦΠΑ
(78,23 + ΦΠΑ) 97,01 με ΦΠΑ
(1.555,65 + ΦΠΑ) 1.929,01 με ΦΠΑ