Εταιρείες
Τύπος Χαρτιού

Γυναικολογία - Μαιευτική

(387,10 + ΦΠΑ) 480,00 με ΦΠΑ
(561,29 + ΦΠΑ) 696,00 με ΦΠΑ
(1.036,29 + ΦΠΑ) 1.285,00 με ΦΠΑ
(399,19 + ΦΠΑ) 495,00 με ΦΠΑ
(12,90 + ΦΠΑ) 16,00 με ΦΠΑ
(1,06 + ΦΠΑ) 1,20 με ΦΠΑ
(0,65 + ΦΠΑ) 0,81 με ΦΠΑ
(2.855,65 + ΦΠΑ) 3.541,01 με ΦΠΑ
(1.862,90 + ΦΠΑ) 2.310,00 με ΦΠΑ