Εταιρείες

Γυναικολογία - Μαιευτική

(600,81 + ΦΠΑ) 745,00 με ΦΠΑ
(108,87 + ΦΠΑ) 135,00 με ΦΠΑ
(1.767,74 + ΦΠΑ) 2.192,00 με ΦΠΑ
(766,13 + ΦΠΑ) 950,00 με ΦΠΑ
(8,87 + ΦΠΑ) 11,00 με ΦΠΑ
(129,03 + ΦΠΑ) 160,00 με ΦΠΑ
(6,45 + ΦΠΑ) 8,00 με ΦΠΑ
(314,52 + ΦΠΑ) 390,00 με ΦΠΑ