Εταιρείες

Χολερυθρινόμετρα

Αναίμακτα και τριχοειδικά Χολερυθρινόμετρα για την ακριβή μέτρηση της χολερυθρίνης και τον προσδιορισμό με ακρίβεια του κινδύνου εμφάνισης ίκτερου στα βρέφη. Αναίματα Χολερυθρινόμετρα Draeger, Erma, Kejian