Εταιρείες
Κατηγορίες

Ταινίες Κινησιοθεραπείας

Ταινίες Κινησιοθεραπείας

Οι Ταινίες Κινησιοθεραπείας είναι αυτοκόλλητες ελαστικές ταινίες/επίδεσμοι οι οποίες εφαρμόζονται στη θεραπεία αθλητικών τραυματισμών και άλλων μυοσκελετικών προβλημάτων και περιγράφονται συνήθως ως Kinesio Tapes.

Με την εφαρμογή τους στο δέρμα δημιουργείται ένας ελεύθερος χώρος κάτω από αυτό, με αποτέλεσμα την αύξηση της αιματικής ροής και της καλύτερης κυκλοφορίας της λέμφου. Αυτό οδηγεί στη μείωση του πόνου καθώς ελαττώνεται η πίεση των υποδοχέων πόνου, καθώς και στη βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας μέσω της αύξησης διέγερσης των μηχανοϋποδοχέων.
Τα προσφερόμενα Kinesio Tapesδιακρίνονται για την υψηλή ποιότητα των υλικών, τη μεγάλη ελαστικότητα και την ισχυρή εφαρμογή. Συστήνονται από τη Γερμανική Αθλητιατρική Ακαδημία (DAASM), τη Γερμανική Ομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλημάτων (DOSB) και χρησιμοποιούνται από χιλιάδες αθλητές παγκοσμίως.