Welch Allyn

Welch Allyn


Η Welch Allyn εφαρμόζει πρωτοποριακή τεχνολογία σε κάθε προϊόν που παράγει. Holter πίεσης & ρύθμού, καρδιογράφοι, σπιρόμετρα, μόνιτορ ασθενών, οξύμετρα, ωτοσκόπια, οφθαλμοσκόπια, θερμόμετρα, πιεσόμετρα κ.α. Με την εγγύηση του Medical.gr!

(3.160,48 + ΦΠΑ) 3.919,00 με ΦΠΑ
(1.962,90 + ΦΠΑ) 2.434,00 με ΦΠΑ